Werkwijze

Bij De Zorggiraf hebben we een persoonlijke aanpak waarbij wij de deelnemer centraal stellen met aandacht voor het hele gezin en het netwerk van de deelnemer. We werken vraaggericht en geloven dat we de beste resultaten behalen als we werken vanuit de driehoek deelnemer begeleider en de betrokken externe partijen of instanties.

Kwaliteitveiligheid en vertrouwen zijn de belangrijkste kernwaarden van De Zorggiraf. Zo werken we onder andere met vaste methodes, begeleidingsplannen, een rapportagesysteem en een kwaliteitsmanagementsysteem.

Begeleidingsplan

Voor iedere deelnemer wordt een persoonlijk begeleidingsplan gemaakt. Hiervoor maken we gebruik van input van alle betrokken partijen omdat we het belangrijk vinden dat we een gezamenlijk doel nastreven. Het begeleidinsgsplan geeft vorm aan de begeleiding. Het plan bevat ook SMART geformuleerde doelstellingen waar we tijdens de begeleiding met samen aan werken. Deze doelstellingen worden ook meetbaar gemaakt in ons rapportagesysteem en worden door de zorgcoordinator en de begeleider(s) gemonitord. Tevens wordt het plan en de doelstellingen ieder half jaar geƫvalueerd en bijgestuurd of aangescherpt indien nodig.

Rapportage systeem

We maken gebruik van een rapportagesysteem om inzicht te geven in de begeleiding en om doelen meetbaar te maken. Ouders en/of verzorgers krijgen ook toegang tot dit systeem. Op deze manier kunnen zij ook met alle rapportages meelezen of berichten achter laten voor de begeleider(s).

Methodisch werken

Omdat wij vraaggericht werken kunnen wij met meerdere methodes werken. Hierin kijken we wat een deelnemer nodig heeft of waar al in het gezin mee wordt gewerkt. Vanuit De Zorggiraf werken wij met de GAS (methodisch werken), de Vlaskampmethode (tv begeleidingscyclus), Geef mij de vijf (ASS en verstandelijke beperking) en Active support (verstandelijke beperking). Deze theorieƫn sluiten aan bij onze visie en waarde van onze organisatie.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteit is een van onze kernwaarden. We willen altijd verbeteren en zijn kritisch naar onszelf. Om de kwaliteit van de organisatie en de dienstverlening te waarborgen en te verbeteren maken wij daarom gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem.