Visie

Iedereen is uniek en speciaal en heeft zijn eigen krachten en specialiteiten. Vanuit De Zorggiraf vinden wij dat dit de kern is van waaruit individuen benaderd moeten worden. Kinderen en volwassenen met een beperking moeten de mogelijkheid krijgen om dit te ontdekken en om zich te ontwikkelen. Uiteindelijk dient de zelfredzaamheid te worden vergroot, de afhankelijkheid van de familie beperkt wordt en het sociale leven bevorderd wordt. De begeleiding en ondersteuning die hierbij nodig is dient hierop aan te sluiten. Dit vraagt om maatwerk waarbij gekeken wordt naar de individuele behoefte middels 1 op 1 begeleiding, begeleiding in groepsverband of naar een traject waar in groepsverband wordt gewerkt of geleefd.