Tarieven

De zorg die wij bieden kan particulier worden ingekocht . Wanneer de hulpvraag voldoet aan de eisen van de WLZ, WMO, Jeugdwet en ZVW, is het mogelijk om de begeleiding te betalen vanuit het PGB. Het modelcontract van de sociale verzekeringsbank (SVB) voor instellingen vormt de basis voor de begeleiding. Er worden verschillende tarieven gehanteerd voor de individuele begeleiding, dagbesteding en logeeropvang.

Voor meer informatie over de tarieven neem dan gerust contact met ons op.