Tarieven

De zorg en begeleiding die wij bieden kan middels PGB of ZIN worden ingekocht.

ZIN
Wij zijn een gecontracteerde zorgaanbieder in de regio Gooi- en Vechstreek (gemeente Gooise Meren, Weesp, Wijdemeren, Blaricum, Hilversum, Eemnes, Laren en Huizen).

Binnen de gemeente Almere werken wij op basis van een onderaannemingscontract. Wij werken samen met Het KompASS, De Kinderkliniek en Vitree.

PGB
Wanneer de hulpvraag voldoet aan de eisen van de WLZ, WMO, Jeugdwet en ZVW, is het mogelijk om de begeleiding te betalen vanuit het PGB. Het modelcontract van de sociale verzekeringsbank (SVB) voor instellingen vormt de basis voor de begeleiding. Er worden verschillende tarieven gehanteerd voor de individuele begeleiding, naschoolse dagbesteding, dagbesteding overdag en logeeropvang.

Voor meer informatie over de tarieven neem dan gerust contact met ons op.