Over De Zorggiraf

Over De Zorggiraf

De Zorggiraf is een zorgorganisatie voor kinderen en jongeren met een hulpvraag. Wij spreken niet over cliënten, maar over deelnemers. Iedereen is uniek en heeft zijn eigen krachten en specialiteiten. Speciaal voor de jeugdigen die extra ondersteuning nodig hebben bieden wij begeleiding in de dagelijkse activiteiten, stimuleren we het opdoen van sociale contacten en werken we aan ontwikkeling om de zelfredzaamheid te vergroten. We doen dit op een vraaggerichte manier en kunnen door onze persoonlijke aanpak aansluiten bij vele zorghulpvragen. 

Ons team bestaat uit Persoonlijk Begeleiders, Individueel begeleiders en Groepsbegeleiders, Zorgcoördinatoren en een Orthopedagoog. Ook stimuleren wij praktijkgericht leren en werken wij ieder studiejaar met MBO- en HBO stagiaires. Met dit team van professionals, die allen een relevantie MBO, HBO of WO opleiding hebben genoten, werken we iedere dag vanuit 2 locaties. Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, PGB houders en samenwerkingspartners. We werken samen met onder andere De KinderKliniek, Het KompASS en Triade-Vitree. Binnen de regio Gooi- en Vechtreek werken wij direct in opdracht van de gemeenten.

Visie

Iedereen is uniek en speciaal en heeft zijn eigen krachten en specialiteiten. Iedereen is uniek en speciaal en heeft zijn eigen krachten en specialiteiten. Vanuit De Zorggiraf vinden wij dat dit de kern is van waaruit individuen benaderd moeten worden. Jeugdigen en jongvolwassenen met een ontwikkelingsachterstand, beperking en/ of stoornis moeten de mogelijkheid krijgen om dit te ontdekken en om zich te ontwikkelen. Uiteindelijk dient de zelfredzaamheid en/ of zelfstandigheid te worden vergroot, de druk bij de familie te worden beperkt en het sociale leven te worden bevorderd. De begeleiding en ondersteuning die hierbij nodig is dient hierop te worden aangesloten. Dit vraagt om maatwerk waarbij gekeken wordt naar de individuele behoefte.

Werkwijze

Bij De Zorggiraf hebben we een persoonlijke aanpak waarbij wij de deelnemer centraal stellen met aandacht voor het hele gezin en het netwerk van de deelnemer. We werken vraaggericht en geloven dat we de beste resultaten behalen als we werken vanuit de driehoek deelnemer begeleider en de betrokken externe partijen of instanties.

Kwaliteit, veiligheid en vertrouwen zijn de belangrijkste kernwaarden van De Zorggiraf. Zo werken we onder andere met vaste methodes, begeleidingsplannen, een rapportagesysteem en een kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitssysteem van De Zorggiraf is getoetst voor HKZ Zorg en Welzijn en is door KIWA gecertificeerd.

Certificaat De Zorggiraf – KIWA HKZ Zorg en Welzijn

Begeleidingsplan

Voor iedere deelnemer wordt een persoonlijk begeleidingsplan gemaakt. Hiervoor maken we gebruik van input van alle betrokken partijen omdat we het belangrijk vinden dat we een gezamenlijk doel nastreven. Het begeleidinsgsplan geeft vorm aan de begeleiding. Het plan bevat ook SMART geformuleerde doelstellingen waar we tijdens de begeleiding met samen aan werken. Deze doelstellingen worden ook meetbaar gemaakt in ons rapportagesysteem en worden door de zorgcoordinator en de begeleider(s) gemonitord. Tevens wordt het plan en de doelstellingen ieder half jaar geëvalueerd en bijgestuurd of aangescherpt indien nodig.

Rapportage systeem

We maken gebruik van een rapportagesysteem om inzicht te geven in de begeleiding en om doelen meetbaar te maken. Ouders en/of verzorgers krijgen ook toegang tot dit systeem. Op deze manier kunnen zij ook met alle rapportages meelezen of berichten achter laten voor de begeleider(s).

Methodisch werken

Omdat wij vraaggericht werken kunnen wij met meerdere methodes werken. Hierin kijken we wat een deelnemer nodig heeft of waar al in het gezin mee wordt gewerkt. Vanuit De Zorggiraf werken wij met de GAS (methodisch werken), de Vlaskampmethode (tbv begeleidingscyclus), Geef mij de vijf (ASS en verstandelijke beperking) en Active support (verstandelijke beperking). Deze theorieën sluiten aan bij onze visie en waarde van onze organisatie.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteit is een van onze kernwaarden. We willen altijd verbeteren en zijn kritisch naar onszelf. Om de kwaliteit van de organisatie en de dienstverlening te waarborgen en te verbeteren maken wij daarom gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is tevens getoetst op de norm HKZ Zorg & Welzijn. Hiervoor is De Zorggiraf door KIWA gecertificeerd.