Over De Zorggiraf

De Zorggiraf is vanaf 1 februari 2017 met veel enthousiasme opgericht door Adriaan van den Broek.

Vanaf mijn zestiende ben ik al werkzaam in de zorgsector. Mijn ervaringen lopen uiteen op het gebied van gehandicaptenzorg, ouderen en mensen met een psychische stoornis. Ik ben werkzaam geweest bij verschillende grote zorgorganisaties in de omgeving van Amsterdam. Hier heb ik ervaring opgedaan en geleerd hoe het is om mensen te begeleiden en te ondersteunen.

Omdat sport vanaf jongs af aan altijd mijn passie is geweest, ben ik in 2008 begonnen met de opleiding ROC sport en bewegen in Amsterdam. Tijdens deze studie heb ik mij gespecialiseerd als bewegingsagoog, waardoor ik veel in aanraking kwam met verschillende speciale doelgroepen. Hierbij wordt sport als middel gebruikt om te komen tot bepaalde doelen. In mijn laatste jaar heb ik vier dagen per week stage gelopen in het Pieter Baan Centrum in Utrecht, een psychiatrische observatie kliniek voor mensen die verdacht worden van zware delicten. Dat is voor mij een zeer leerzame periode is geweest. Mijn toenmalige stagebegeleider heeft mij uiteindelijk gemotiveerd om door te studeren en toen is mijn keuze gevallen op de opleiding Sociaal pedagogische hulpverlening (SPH).  De opleiding SPH heb ik in vier jaar tijd doorlopen om vervolgens drie dagen per week aan de slag te gaan bij een beschermde woonvorm voor mensen met een psychische stoornis. In 2011 ben ik gestart met mijn eerste zorgbedrijf dat gericht was op ambulante begeleiding. Dit in samenwerking met een compagnon.

In 2017 heb ik uiteindelijk de stap gemaakt om mijn eigen ambities en ideeën vorm te gegeven met mijn nieuwe zorgorganisatie De Zorggiraf. Door een aanbod van verschillende activiteiten probeert De Zorggiraf aansluiting te vinden bij de hulpvraag van de deelnemer. Daarnaast is het mogelijk dat  deelnemers verschillende activiteiten afnemen per week bijvoorbeeld door de weeks individuele begeleiding, dagbesteding en in het weekend logeeropvang.

Mijn doel is zorg toegankelijk te maken voor mensen met een beperking door middel van een breed zorgaanbod. Dit op een persoonlijke en betrokken manier waardoor en geluisterd wordt naar de deelnemer.

Met vriendelijke groet,

Adriaan van den Broek
Eigenaar De Zorggiraf