Aanbod van De Zorggiraf

Ons aanbod

Met onze (specialistische) groepsbegeleiding, (naschoolse) dagbesteding en individuele (ambulante) begeleiding hebben wij voor vele kinderen en jeugdigen een passend aanbod. 

Welke kinderen of jeugdigen kunnen terecht bij De Zorggiraf? 

Bij De Zorggiraf kunnen kinderen komen die hiervoor een beschikking van de gemeente hebben gekregen (ZIN) of een WLZ indicatie hebben. Ook kan een behandelaar of arts een kind naar ons doorverwijzen. 

Wat biedt De Zorggiraf aan?

logo-blauw

Naschoolse groepsbegeleiding
voor wie? 5 tot 12 jaar, Speciaal onderwijs SBO & SO

Lees meer over de Naschoolse groepsbegeleiding

logo-blauw

Naschoolse (specialistische) groepsbegeleiding
voor wie? 4 tot 8 jaar, na dagbehandeling of SO

Lees meer over Naschoolse groepsbegeleiding 

logo-blauw

Specialistische groepsbegeleiding
voor wie? 3 tot 6 jaar, de jongste kinderen die niet (meer) naar de kinderopvang kunnen, die op een wachtlijst staan voor een behandeling of die een vrijstelling van leerplicht hebben.

Lees meer over Specialistische groepsbegeleiding

logo-blauw

Dagbesteding
voor wie? 12 tot +/- 18 jaar, VSO of dagbesteding, WLZ indicatie

Lees meer over Dagbesteding

logo-blauw

Naschoolse dagbesteding
voor wie? 12 tot +/- 18 jaar,  VSO cluster 3 of dagbesteding

Lees meer over Naschoolse groepsbegeleiding 12+

logo-blauw

Individuele begeleiding
Voor de jeugdigen die individueel begeleidt moeten worden bieden wij 1:1 begeleiding vanuit onze locaties tijdens- en naschooltijd. Dit is geheel afgestemd op de wensen en behoefte van de deelnemer. 

Lees meer over Individuele begeleiding

Behoefte van kind staat centraal

Kleine groepen met veel aandacht voor het individu

Vast team van betrokken en gediplomeerde begeleiders

Begeleiding onder supervisie van orthopedagoog

Vraaggerichte aanpak

Open en transparante communicatie