Aanbod van De Zorggiraf

Ons aanbod

Met onze (specialistische) groepsbegeleiding, dagbesteding en individuele (ambulante) begeleiding hebben wij voor vele kinderen en jongeren een passend aanbod. 

Welke kinderen of jeugdigen kunnen terecht bij De Zorggiraf? 

Bij De Zorggiraf kunnen kinderen komen die hiervoor een beschikking van de gemeente hebben gekregen (ZIN) of een WLZ indicatie hebben. Ook kan een behandelaar of arts een kind naar ons doorverwijzen. 

Wat biedt De Zorggiraf aan?

logo-blauw

voor wie? 5 tot 12 jaar, Speciaal onderwijs cluster 4
wat? Naschoolse groepsbegeleiding op de Pygmalionsstraat

Lees meer over de Naschoolse groepsbegeleiding Pygmalionstraat

logo-blauw

voor wie? 4 tot 8 jaar, na dagbehandeling of SO cluster 3
wat? Naschoolse (specialistische) groepsbegeleiding op de Pymalionstraat

Lees meer over Naschoolse groepsbegeleiding Pygmalionstraat

logo-blauw

voor wie? 3 tot 6 jaar, de jongste kinderen die niet (meer) naar de kinderopvang kunnen, die op een wachtlijst staan voor een behandeling of die een vrijstelling van leerplicht hebben.
wat? Specialistische groepsbegeleiding op de Pygmalionstraat.

Lees meer over Specialistische groepsbegeleiding

logo-blauw

voor wie? 12 tot +/- 18 jaar, VSO of dagbesteding, WLZ indicatie
wat? Dagbesteding op de Duitslandstraat

Lees meer over Dagbesteding

logo-blauw

voor wie? 12 tot +/- 18 jaar,  VSO cluster 3 of dagbesteding
wat? Naschoolse groepsbegeleiding op de Duitslandstraat

Lees meer over Naschoolse groepsbegeleiding 12+

logo-blauw

voor wie? tot 12 jaar
wat? Zaterdagopvang op de Pygmalionstraat

Lees meer over Zaterdagopvang

logo-blauw

voor wie? vanaf 12 jaar met WLZ indicatie
wat? Logeren op de Pygmalionstraat

Lees meer over Logeeropvang

logo-blauw

Voor de kinderen, jeugdigen en jongeren die individueel begeleidt moeten worden bieden wij (ambulante) individuele begeleiding. Dit is geheel afgestemd op de wensen en behoefte van de deelnemer. 

Lees meer over Individuele begeleiding

Behoefte van kind staat centraal

Kleine groepen met veel aandacht voor het individu

Vast team van betrokken en gediplomeerde begeleiders

Begeleiding onder supervisie van orthopedagoog

Vraaggerichte aanpak

Open en transparante communicatie