Naschoolse groepsbegeleiding bij De Zorggiraf

Naschoolse groepsbegeleiding

De Zorggiraf biedt in de middag groepsbegeleiding aan. Er wordt gewerkt in kleine groepen waarbij veel ruimte is voor individuele aandacht.

Op de locatie De Zorggiraf – Almere Poort wordt deze naschoolse groepsbegeleiding aangeboden voor verschillende doelgroepen;

  • 4 tot 6 jarigen (na SO of dagbehandeling);
  • 5 tot 12 jarigen (na SO of SBO);
  • 12 tot +- 18 jarigen (na VSO of dagbesteding)

Op de locatie De Zorggiraf – Gooi wordt deze naschoolse groepsbegeleiding aangeboden voor de doelgroep;

  • 5 tot 12 jarigen (na SO of SBO)

Activiteiten
Onze werkwijze is op alle locaties hetzelfde. We werken met een vaste structuur en maken gebruik van verschillende methodieken. De invulling van het programma bestaat uit activiteiten op het gebied van onder andere;

  • Sport & spel
  • Creatief
  • Koken
  • Muziek
  • Buitenactiviteiten

De groepen worden begeleidt door pedagogisch medewerkers met een relevante afgeronde opleiding en in het bezit van een geldig VOG.

Behoefte van kind staat centraal

Kleine groepen met veel aandacht voor het individu

Vast team van betrokken en gediplomeerde begeleiders

Begeleiding onder supervisie van orthopedagoog

Vraaggerichte aanpak

Open en transparante communicatie