Locatie Pygmalionstraat – Almere Poort

Locatie Pygmalionstraat

  • naschoolse groepsbegeleiding
  • specialistische groepsbegeleiding
  • individuele begeleiding
  • zaterdagopvang
  • logeeropvang

Op de Pygmalionstraat worden kinderen begeleidt, individueel en in groepsverband, in de leeftijd van 3 tot 12 jaar.

Onze andere locatie