Doelgroep

Onze doelgroep zijn kinderen en jongvolwassenen met autisme, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of met een verstandelijke of meervoudige beperking. We hebben bewust gekozen om ons op een brede doelgroep te richten omdat wij niemand willen uitsluiten. Door onze persoonlijke aanpak kunnen wij voor bijna iedere hulpvraag passende zorg bieden.

Bij groepsactiviteiten zal bij het samenstellen van de groep altijd de individuele behoefte van de deelnemer voorop staan. Uiteraard wordt er ook gekeken naar een juiste balans binnen de groep en wordt er rekening gehouden met de leeftijden van de deelnemers.

“er wordt gewerkt met vaste, vrolijke en gediplomeerde begeleiders”