Doelgroep

De doelgroepen die wij begeleiden zijn kinderen en jongeren met uiteenlopende problematieken of beperkingen zoals hechtingsproblematiek, autisme, ontwikkelingsachterstand, niet aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking. We hebben bewust gekozen om ons op een brede doelgroep te richten omdat wij niemand willen uitsluiten. Door onze persoonlijke aanpak kunnen wij voor bijna iedere hulpvraag passende zorg bieden.

Bij groepsactiviteiten zal bij het samenstellen van de groep altijd de individuele behoefte van de deelnemer voorop staan. Uiteraard wordt er ook gekeken naar een juiste balans binnen de groep en wordt er rekening gehouden met de leeftijden en hulpvragen van de deelnemers.

“er wordt gewerkt met vaste en gediplomeerde begeleiders”