Welkom!

De Zorggiraf is een zorgorganisatie voor kinderen en jongeren met een hulpvraag. We bieden begeleiding en ondersteuning in de dagelijkse activiteiten, stimuleren het opdoen van sociale contacten en werken aan ontwikkeling om de zelfredzaamheid te vergroten.

We doen dit in de vorm van individuele begeleiding vanuit de thuissituatie of op een locatie van De Zorggiraf. Ook bieden wij begeleiding in groepsverband aan op onze vaste locaties in Almere Poort en in Hilversum.

In Almere Poort hebben we 2 locaties; de Pygmalionstraat en Duitslandstraat. Op onze nieuwe locatie de Pygmalionstraat begeleiden we kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar in groepsverband. Dit doen we in de vorm van naschoolse groepsbegeleiding en dagbesteding. Op de Duitslandstraat worden jeugdigen van 12 jaar en ouder begeleidt. In Hilversum hebben we in de Mozarthof een naschoolse opvang locatie. Deze locatie is alleen bedoeld voor kinderen die op de Mozarthof zitten.