Wat is de Zorggiraf?

De Zorggiraf is een zorgorganisatie voor kinderen en jongeren met een hulpvraag. We bieden begeleiding en ondersteuning in de dagelijkse activiteiten, stimuleren het opdoen van sociale contacten en werken aan ontwikkeling om de zelfredzaamheid te vergroten. We doen dit in de vorm van individuele begeleiding vanuit de thuissituatie of op een locatie van De Zorggiraf. Ook bieden wij begeleiding in groepsverband aan op onze vaste locaties in Almere Poort. In Almere Poort hebben we 2 locaties;

de Pygmalionstraat en Duitslandstraat. Op onze locatie de Pygmalionstraat begeleiden we kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar in groepsverband. Dit doen we in de vorm van naschoolse groepsbegeleiding en specialistisch dagbesteding. Op de Duitslandstraat worden jeugdigen van 12 jaar en ouder begeleidt. Ook hier bieden we dagbesteding en naschoolse groepsbegeleiding aan.

De Zorggiraf is een zorgorganisatie voor kinderen en jongeren met een hulpvraag. We bieden begeleiding en ondersteuning in de dagelijkse activiteiten, stimuleren het opdoen van sociale contacten en werken aan ontwikkeling om de zelfredzaamheid te vergroten. We doen dit in de vorm van individuele begeleiding vanuit de thuissituatie of op een locatie van De Zorggiraf. Ook bieden wij begeleiding in groepsverband aan op onze vaste locaties in Almere Poort. In Almere Poort hebben we 2 locaties; de Pygmalionstraat en Duitslandstraat. Op onze locatie de Pygmalionstraat begeleiden we kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar in groepsverband. Dit doen we in de vorm van naschoolse groepsbegeleiding en dagbesteding. Op de Duitslandstraat worden jeugdigen van 12 jaar en ouder begeleidt. Ook hier bieden we dagbesteding en naschoolse groepsbegeleiding aan.

Ik zoek begeleiding

Behoefte van kind staat centraal

Kleine groepen met veel aandacht voor het individu

Vast team van betrokken en gediplomeerde begeleiders

Begeleiding onder supervisie van orthopedagoog

Vraaggerichte aanpak

Open en transparante communicatie

Ons aanbod

Onze visie

Iedereen is uniek en speciaal en heeft zijn eigen krachten en specialiteiten. Vanuit De Zorggiraf vinden wij dat dit de kern is van waaruit individuen benaderd moeten worden. Jeugdigen en jongvolwassenen met een ontwikkelingsachterstand, beperking en/ of stoornis moeten de mogelijkheid krijgen om dit te ontdekken en om zich te ontwikkelen.

Uiteindelijk dient de zelfredzaamheid en/ of zelfstandigheid te worden vergroot, de druk bij de familie te worden beperkt en het sociale leven te worden bevorderd. De begeleiding en ondersteuning die hierbij nodig is dient hierop te worden aangesloten. Dit vraagt om maatwerk waarbij gekeken wordt naar de individuele behoefte.

Iedereen is uniek en speciaal en heeft zijn eigen krachten en specialiteiten. Iedereen is uniek en speciaal en heeft zijn eigen krachten en specialiteiten. Vanuit De Zorggiraf vinden wij dat dit de kern is van waaruit individuen benaderd moeten worden. Jeugdigen en jongvolwassenen met een ontwikkelingsachterstand, beperking en/ of stoornis moeten de mogelijkheid krijgen om dit te ontdekken en om zich te ontwikkelen. Uiteindelijk dient de zelfredzaamheid en/ of zelfstandigheid te worden vergroot, de druk bij de familie te worden beperkt en het sociale leven te worden bevorderd. De begeleiding en ondersteuning die hierbij nodig is dient hierop te worden aangesloten. Dit vraagt om maatwerk waarbij gekeken wordt naar de individuele behoefte.

De locaties

Duitslandstraat in Almere Poort

Pygmalionstraat in Almere Poort

In Almere Poort heeft De Zorggiraf  2 locaties; Pygmalionstraat en Duitslandstraat. Op de Pygmalionstraat begeleiden we kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar in groepsverband. Dit doen we in de vorm van naschoolse groepsbegeleiding en dagbesteding. Op de Duitslandstraat worden jeugdigen van 12 jaar en ouder begeleidt.

Contact opnemen met de Zorggiraf