Welkom!

De Zorggiraf is er voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking, Autisme Spectrum Stoornis of een niet aangeboren hersenafwijking.

We bieden begeleiding en ondersteuning in de dagelijkse activiteiten, stimuleren het opdoen van sociale contacten en werken aan ontwikkeling om de zelfredzaamheid te vergroten.

We doen dit in de vorm van individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband op vaste locaties in de vorm van naschoolse opvang, dagbesteding en logeeropvang.